Opening Bataviastrand laat nog even op zich wachten

De opening van het Bataviastrand in Lelystad laat nog even op zich wachten. Dat zegt de provincie. Het was de bedoeling dat er eind deze maand al gebruik kon worden gemaakt van het nieuwe strand. Door de gevolgen van het coronavirus is vertraging ontstaan.

Rond het nieuw aangelegde zandstrand in de buurt van het kunstwerk De Hurkende Man staan op dit moment nog hekken. Het is niet toegestaan het terrein te betreden. Toch gebeurt dat af en toe al wel.

De provincie kan nog geen nieuwe datum noemen voor de opening van het strand. Het plan is wel om dat deze zomer nog te doen.

Veilig en schoon

Een woordvoerder zegt dat de provincie druk bezig is met het ‘inrichten van het strand’ en er voor te zorgen dat het ‘een veilig en schoon strand’ is. Wat dat precies inhoudt kon niet verder worden toegelicht.

Bron: omroepflevoland

Bataviastrand

Provincie Flevoland heeft aan de Lelystadse kust verschillende kansen en projecten die bijdragen aan de realisatie van het beleidsplan recreatie en toerisme. Eén daarvan is een strand nabij het landschapskunstwerk Exposure (de hurkende man) voor kleine watersport.

Versterken en beleefbaar maken van reeds bestaande kwaliteiten, aantrekken van evenementen met (inter)nationale allure, uitbreiding van het aantal vrijetijdsvoorzieningen inclusief een sterke profilering en promotie.

Het watersportstrand

De locatie is bij uitstek geschikt voor het versterken en beleefbaar maken van de bestaande kwaliteiten en voor het aantrekken van evenementen van internationale allure. Voor de kleine watersport is deze locatie uniek in Flevoland en daarbuiten door de ligging ten opzicht van het open water (van het Markermeer). Bij vele windrichtingen kunnen watersporters hun sport beoefenen.

Dijk van een idee

Het idee voor een watersportstrand is in 2014 ingebracht door Stichting Hoekipadijk. Bewoners en ondernemers zijn toen door de provincie en Waterschap Zuiderzeeland gevraagd met ideeën te komen om de Flevolandse dijken naast waterveiligheid ook een andere functie te geven. Door de aanleg van het watersportstrand ontstaat een scala aan nieuw mogelijkheden voor toerisme en recreatie.