Bataviastrand

Provincie Flevoland heeft aan de Lelystadse kust verschillende kansen en projecten die bijdragen aan de realisatie van het beleidsplan recreatie en toerisme. Eén daarvan is een strand nabij het landschapskunstwerk Exposure (de hurkende man) voor kleine watersport.

Versterken en beleefbaar maken van reeds bestaande kwaliteiten, aantrekken van evenementen met (inter)nationale allure, uitbreiding van het aantal vrijetijdsvoorzieningen inclusief een sterke profilering en promotie.

Het watersportstrand

De locatie is bij uitstek geschikt voor het versterken en beleefbaar maken van de bestaande kwaliteiten en voor het aantrekken van evenementen van internationale allure. Voor de kleine watersport is deze locatie uniek in Flevoland en daarbuiten door de ligging ten opzicht van het open water (van het Markermeer). Bij vele windrichtingen kunnen watersporters hun sport beoefenen.

Dijk van een idee

Het idee voor een watersportstrand is in 2014 ingebracht door Stichting Hoekipadijk. Bewoners en ondernemers zijn toen door de provincie en Waterschap Zuiderzeeland gevraagd met ideeën te komen om de Flevolandse dijken naast waterveiligheid ook een andere functie te geven. Door de aanleg van het watersportstrand ontstaat een scala aan nieuw mogelijkheden voor toerisme en recreatie.

Bataviastrand krijgt zand

Lelystad – Deze week is gestart met het aanbrengen van het zand voor Bataviastrand. Dit nieuwe strand bij Lelystad, op de strekdam naast het kunstwerk Exposure, is ideaal voor de kleine watersport door de gunstige ligging bij open water.

Het watersportstrand wordt aangelegd in opdracht van de provincie Flevoland. Naar verwachting is het werk dit voorjaar van klaar.

Het ontwerp bestaat uit twee dammen die voor de luwte zorgen, met daartussen een schuin aflopend strand.

De locatie op de strekdam bij kunstwerk Exposure is volgens de provincie heel geschikt: bereikbaar, vlak bij open water waardoor watersporters alle kanten op kunnen, én heel geschikt voor het aantrekken van evenementen met internationale allure.

Werkzaamheden watersportstrand Lelystad gestart

Lelystad – Rijkswaterstaat is deze week gestart met de aanleg van een watersportstrand bij Lelystad, in opdracht van de provincie Flevoland. Naar verwachting is het werk in het voorjaar van 2020 klaar.

Het watersportstrand verschijnt langs de strekdam aan het begin van de Houtribdijk, waar verderop ook kunstwerk Exposure staat. Het ontwerp bestaat uit twee dammen die voor de luwte zorgen, met daartussen een schuin aflopend strand.

Stichting Hoekipadijk

De watersportwereld had al langer de wens om zo’n eigen plek te hebben op het Markermeer. Stichting Hoekipadijk bracht het voor het watersportstrand in 2014 in. De provincie en het Waterschap Zuiderzeeland vroegen bewoners en ondernemers om met ideeën te komen om de Flevolandse dijken – naast waterveiligheid – ook een andere functie te geven. Mede daarom heeft de provincie het idee ook omarmd: dankzij het watersportstrand ontstaat een scala aan nieuwe mogelijkheden voor toerisme en recreatie. Aannemers Boskalis en Van Oord verzorgen namens Rijkswaterstaat de uitvoering van het werk. Zo wordt er kostenefficiënt gewerkt met schepen en ander materieel dat ook gebruikt is bij de aanleg van zandige oevers van de Houtribdijk.

Blij voor kleine watersporters

Henning Jansen Klomp is voorzitter van de stichting Hoekipadijk, de kitesurfvereniging die het idee aandroeg en hielp bij de uitwerking. ‘Dat we blij zijn, is een understatement’, zegt hij. ‘Het was een lang traject en een droom is nu werkelijkheid geworden! Voor boten waren er wel al veel mogelijkheden in het gebied. Er zijn talloze havens waar de schepen kunnen liggen. Voor surfers is het moeilijker om het water te bereiken. Vanaf de Houtribdijk kan je niet makkelijk het water in. Dat is onhandig als je met veel materieel het water in wil stappen. Daarom is het fijn dat er nu een strand komt. Zo wordt het Markermeer ontsloten voor kleine watersporters’.

Peddelen naar de Marker Wadden

De locatie op de strekdam bij kunstwerk Exposure is volgens de provincie heel geschikt: bereikbaar, vlak bij open water waardoor watersporters alle kanten op kunnen, én heel geschikt voor het aantrekken van evenementen met internationale allure. Jansen Klomp beaamt dit. ‘Wil je op dit moment gaan surfen, dan moet je al snel naar Noord-Holland of Friesland. Dat is straks echt niet meer nodig. De locatie ligt centraal in Nederland. Ik verwacht dat er ook watersporters uit Amsterdam, Groningen en zelfs uit Duitsland komen als het watersportstrand er eenmaal ligt. De plek van het strand is heel mooi. De weidsheid van het water komt er goed tot z’n recht. De wind komt doorgaans uit de goede hoek, waardoor er bijna altijd gesurft kan worden. Als het een keer echt windstil is, kunnen kanoërs en suppers het strand gebruiken, bijvoorbeeld om naar de Marker Wadden te peddelen.’