Bataviastrand

Provincie Flevoland heeft aan de Lelystadse kust verschillende kansen en projecten die bijdragen aan de realisatie van het beleidsplan recreatie en toerisme. Eén daarvan is een strand nabij het landschapskunstwerk Exposure (de hurkende man) voor kleine watersport.

Versterken en beleefbaar maken van reeds bestaande kwaliteiten, aantrekken van evenementen met (inter)nationale allure, uitbreiding van het aantal vrijetijdsvoorzieningen inclusief een sterke profilering en promotie.

Het watersportstrand

De locatie is bij uitstek geschikt voor het versterken en beleefbaar maken van de bestaande kwaliteiten en voor het aantrekken van evenementen van internationale allure. Voor de kleine watersport is deze locatie uniek in Flevoland en daarbuiten door de ligging ten opzicht van het open water (van het Markermeer). Bij vele windrichtingen kunnen watersporters hun sport beoefenen.

Dijk van een idee

Het idee voor een watersportstrand is in 2014 ingebracht door Stichting Hoekipadijk. Bewoners en ondernemers zijn toen door de provincie en Waterschap Zuiderzeeland gevraagd met ideeën te komen om de Flevolandse dijken naast waterveiligheid ook een andere functie te geven. Door de aanleg van het watersportstrand ontstaat een scala aan nieuw mogelijkheden voor toerisme en recreatie.

Bataviastrand krijgt zand

Lelystad – Deze week is gestart met het aanbrengen van het zand voor Bataviastrand. Dit nieuwe strand bij Lelystad, op de strekdam naast het kunstwerk Exposure, is ideaal voor de kleine watersport door de gunstige ligging bij open water.

Het watersportstrand wordt aangelegd in opdracht van de provincie Flevoland. Naar verwachting is het werk dit voorjaar van klaar.

Het ontwerp bestaat uit twee dammen die voor de luwte zorgen, met daartussen een schuin aflopend strand.

De locatie op de strekdam bij kunstwerk Exposure is volgens de provincie heel geschikt: bereikbaar, vlak bij open water waardoor watersporters alle kanten op kunnen, én heel geschikt voor het aantrekken van evenementen met internationale allure.