Watersportstrand Bataviastrand is over naar de provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft op 6 juli 2020 het watersportstrand overgedragen gekregen van Rijkswaterstaat (RWS).

In het kader van de versterking Houtribdijk heeft RWS in opdracht van provincie Flevoland een watersportstrand aangelegd. Dit Bataviastrand ligt aan de strekdam nabij Houtribsluizen aan de Markerwaarddijk. Met dank aan een investering van ruim 4 miljoen Euro door de provincie is Flevoland een prachtig strand rijker.

Beheer strand provincie

Provincie Flevoland is beheerder van Bataviastrand. Na overdracht van het strand op 6 juli 2020 richt de provincie het Bataviastrand zo snel mogelijk in voor veilig en schoon gebruik onder meer met afvalbakken, toiletvoorziening, pad voor onderhoud en calamiteiten. In de directe nabijheid van het strand heeft de provincie de parkeerplaatsen verbeterd en het aantal parkeerplekken uitgebreid. Let op, voor nu geldt de waarschuwing: gebruik van het watersportstrand Bataviastrand is op eigen risico.

Bron: flevowegen.nl

Geef een antwoord